ZinZien voor bedrijven

Is jouw bedrijf op zoek naar een praktische aanpak voor meer werkgeluk en duurzame inzetbaarheid? Samen kunnen we de wereld van werken mooier maken. Ik kom graag als trainer, coach en adviseur langs om samen een praktisch plan uit te werken. Bij mijn aanpak houd ik altijd rekening met een mooie balans tussen organisatiebelang en belang van de medewerkers. Als het goed is gaan deze twee belangen mooi samen.

!

Externe Vertrouwenspersoon

Ik kan voor jouw organisatie optreden als extern vertrouwenspersoon. Ik ben hiervoor opgeleid, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen (grensoverschrijdend gedrag) als op het gebied van integriteit (klokkenluidersregeling) Geaccrediteerd en gecertificeerd bij de Landelijk Vereniging Van Vertrouwenspersonen (LVVV). Vanuit deze rol wil ik je graag informeren, adviseren en inspireren over psychosociale arbeidsbelasting en een veilige integere werkomgeving. Ik bied een abonnement met o.a.:

 • Trainingen over “wat is grensoverschrijdend”,
 • Individuele gesprekken met melders,
 • Begeleiding van melders,
 • Zichtbaarheid en bereikbaarheid van de Vertrouwenspersoon
 • Advies over gedragscode en klachtenprotocol (ArboWet),
 • Gevraagd en ongevraagd advies voor het managementteam,
 • Een jaarverslag

Wil je meer weten over de rol van externe vertrouwensrol? Dan kom ik graag langs voor een toelichting.

!

Werkplaats duurzame inzetbaarheid

Welkom in de werkplaats! Dé plek voor HR-professionals en andere kartrekkers voor duurzame inzetbaarheid van hands-on organisaties zoals de zorg, bouw of de industrie.

 • Hoe vertaal je duurzame inzetbaarheid, werkplezier en vitaliteit naar een concrete aanpak voor iedereen binnen de organisatie?
 • Hoe zorg je dat het management hier het goede gesprek over voert met de medewerkers?
 • Hoe activeer je medewerkers en zorg je ervoor dat zij zelf het belang zien?

Naast antwoorden op deze vragen, leer je hoe je een slagvaardig beleid creëert waar je organisatie écht enthousiast van wordt. Na een introductie workshop van een dagdeel, sla jij de spijker op z’n kop!

!

Smeerolie voor duurzame inzetbaarheid

Heb je als organisatie al heel veel geïnvesteerd in Duurzame Inzetbaarheid, maar wordt er weinig gebruik gemaakt van de instrumenten die je aan biedt? Welke rol spelen leidinggevenden?

 • Hebben de leidinggevenden een motiverende en opbouwende rol?
 • Kunnen de leidinggevenden een veilige setting creëren voor een open gesprek?
 • Hebben zij voldoende kennis en vaardigheden om dit thema goed bespreekbaar te maken?
 • Zijn leidinggevenden en medewerkers niet gewend om te praten over hun toekomstige loopbaan, fysieke- en mentale fit? 

Ik coach leidinggevenden bij hun rol om medewerkers inzetbaar en met plezier te laten werken. Dit kan door individuele coaching, losse workshops of een programma van 6 maanden.

 

!

Brandstof voor Duurzame Inzetbaarheid

Je bent er van overtuigd dat duurzame inzetbaarheid meer aandacht verdient dan het nu krijgt, maar het lukt niet om dit thema prioriteit te geven? Als interim aanjager geef ik brandstof.

 • Valt het thema vitaliteit/duurzame inzetbaarheid steeds van de agenda?

 • Wordt er geen budget vrijgemaakt en is er geen kennis over subsidies?

 • Ben je op zoek naar een tijdelijke ‘buitenboordmotor’ zodat jullie, na mijn vertrek, er zelf mee verder kunnen? 

Ik ben inzetbaar als extra kracht om als aanjager en praktische aanpakker duurzame inzetbaarheid samen vorm te geven. Hoe dit traject er precies uit ziet verschilt en is altijd maatwerk.

Écht maatwerk begint met een gesprek. Maak daarom een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

Portret van een vrouw
Tanja zou ik iedereen aanbevelen, ze is laagdrempelig, schakelt op ieder niveau en is flexible inzetbaar. Een prima aanvulling vanuit haar specialisme in de organisatie.
Marjolein KerklaanAdjunct-Directeur HRBAM Bouw en Vastgoed Nederland BV